Link do projektu na GitHubie Analiza rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 rozpoczęła się od zebrania danych z różnych stron poprzez scrapowanie danych oraz integrację z API dostawców. Do pobrania danych przez scraping użyto Pythona oraz biblioteki BeautifulSoup4, która pozwala na łatwe wyszukiwanie odpowiednich obiektów na stronie. Podczas pobierania danych z niektórych serwisów należało napisać własny parser dla części kodu, ponieważ dane były zamieszczone wewnątrz skryptu JS. Dane pogodowe zostały pobrane dzięki API jako JSON i skonwertowane do CSV, w celu łatwiejszej obróbki i integracji z pozostałymi danymi.