1. 25 XI 2020 – Wybrane narzędzia analiz danych bioinformatycznych (Warsztaty) (afiliacja Prelegenta: WEiI PRz)
  2. 2 XII 2020 – Wyzwania interaktywnej wizualizacji baz danych (afiliacja Prelegenta: II UR)
  3. 16 XII 2020 — In search of machine learning theory (afiliacja Prelegenta: WEiI PRz)
  4. 7 I 2021 — Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych (afiliacja Prelegenta: WMiFS PRz)
  5. 13 I 2021 Omniscopy: detekcja anomalii dla zachowań użytkowników w sesjach WWW (afiliacja Prelegenta: Omnilogy)
  6. 20 I 2021 — Konkursy data science - doświadczenie z prowadzenia platformy knowledgepit.ai (afiliacja Prelegenta: QED Software)
  7. 27 I 2021 — Detekcja anomalii w szeregach czasowych (afiliacja Prelegentki: WEiI PRz)
  8. 1 II 2021 — Development of Power BI applications based on external (web) data sources (Warsztaty w jęz. angielskim) (afiliacja Prelegenta: DELOITTE CE Business Services)
  9. 2 III 2021 — Wybrane narzędzia analiz danych bioinformatycznych, cz. II (Warsztaty) (afiliacja Prelegenta: WEiI PRz)
  10. 15 III 2021 — 22 VI 2021 Open Gov Data Hackathon
  11. 31 III 2021 — Introduction to Genetic Algorithms (prelekcja w jęz. angielskim) (afiliacja Prelegentów: Uniwersytet Ivana Franko, Lwów)